Over de salon

Uw mas­seur

Wellness Academie - Erkende  opleidingenMijn naam is Björn van Mier­lo gebo­ren 1978 te Erp.

Ik ben een gecer­ti­fi­ceerd mas­sa­ge­the­ra­peut en sport­mas­seur. De oli­ën waar­mee we wer­ken zijn mas­sa­ge­o­lie op 100% natuur­lij­ke basis. Deze olie plakt niet en word snel opge­no­men door de huid. De natuur­lij­ke mas­sa­ge oli­ën die wij aan­bie­den bevat­ten heer­lij­ke rui­ken­de ethe­ri­sche oli­ën waar­door de ont­span­ning en het genot van de mas­sa­ge ver­sterkt wordt. Ook wordt er reke­ning gehou­den met men­sen met aller­gie­ën, zwan­ge­re vrou­wen en kin­de­ren voor deze groep wordt er bij­na altijd gemas­seerd met Jojo­ba olie dit is een natuur­lij­ke bas­iso­lie zon­der geuren.

Ik heb een rela­tie en samen heb­ben wij 5 kin­de­ren. Zelf sport ik graag en ben ik gere­geld te vin­den op de wiel­ren­fiets in het voor­jaar, zomer en in het najaar. Ook op de moun­tain­bi­ke ben ik aan­we­zig, maar dat is meest­al alleen in de win­ter maanden.

De kin­de­ren heb­ben mijn pas­sie gesti­mu­leerd, ze spe­len voet­bal en ik wil­de meer weten over hoe ik de kin­de­ren beter kan hel­pen als er bles­su­res zijn. Ook vind ik het vind het fijn om men­sen te helpen.

Hier­door ben ik mezelf meer gaan ver­die­pen in de massages. Na afron­den van diver­se cur­sus­sen ben ik in 2018 gestart met Mas­sa­ge­sa­lon Uden. Ik blijf con­ti­nue cur­sus­sen vol­gen om nog dienst­baar­der te kun­nen zijn naar mijn cli­ën­ten en zo blijf ik up to date van de massagetechnieken.

Graag zie ik u in mijn salon.

Waar zit Mas­sa­ge­sa­lon Uden?

Mas­sa­ge­sa­lon Uden is geves­tigd op de Munt­mees­ter 462 te Uden-Zuid.

Onze recen­sies:

Loca­tie Mas­sa­ge­sa­lon Uden

Munt­mees­ter 462
5406 BK Uden

Direct navi­ge­ren met Goog­le Maps

Ope­nings­tij­den

Maan­dag 09:00 — 17:00 |19:00 – 22:00
Dins­dag 09:00 — 17:00 |19:00 – 22:00
Don­der­dag 09:00 — 17:00 |19:00 – 22:00
Vrij­dag 09:00 — 17:00 |18:30 – 21:00
Zater­dag 09:00 — 16:00 (one­ven weken)

Woens­dag en zon­dag gesloten