Over de salon

Waar zit Mas­sa­ge­sa­lon Uden?

Mas­sa­ge­sa­lon Uden is geves­tigd in het pand van Tren­dy by Wen­dy hair­sty­ling gele­gen in de Juli­a­nastraat 6A te Uden.

Heeft u een afspraak gemaakt dan kunt u altijd aan een van de sty­lis­ten naar mij vra­gen en ze zul­len u ten alle tij­den te woord staan.

Dank u voor uw begrip.

Onze recen­sies:

Loca­tie Mas­sa­ge­sa­lon Uden

Juli­a­nastraat 6a, 5401 HD Uden

Direct navi­ge­ren met Goog­le Maps

Wie ben Ik?

Wellness Academie - Erkende  opleidingenMijn naam is Björn van Mier­lo gebo­ren 1978 te Erp.

Ik ben een gecer­ti­fi­ceerd mas­sa­ge­the­ra­peut en sport­mas­seur.
Ik werk uit­slui­tend met natuur­lij­ke pro­duc­ten waar­on­der mag­ne­si­um­olie die zout arm is.

Ik heb een rela­tie en samen heb­ben wij 5 kin­de­ren.
Zelf sport ik graag en ben ik gere­geld te vin­den op de wiel­ren­fiets in het voor­jaar, zomer en in het najaar. Ook op de moun­tain­bi­ke ben ik aan­we­zig, maar dat is meest­al alleen in de win­ter maanden.

De kin­de­ren heb­ben mijn pas­sie gesti­mu­leerd, ze spe­len voet­bal en ik wil­de meer weten over hoe ik de kin­de­ren beter kan hel­pen als er bles­su­res zijn. Hier­door ben ik mezelf meer gaan ver­die­pen in de massages. Ook vind ik het vind het fijn om men­sen te hel­pen.
Ik ga nog meer­de­ren cur­sus­sen vol­gen om nog dienst­baar­der te kun­nen zijn naar mijn cli­ën­ten.
Oa. Cup­ping mas­sa­ge en hots­to­ne mas­sa­ge ect.

Graag zie ik u in mijn salon.