Cal­ming Body Oil (Relaxing)

Cal­ming Body Oil (Relaxing)

21,0053,00

Deze ultra voe­den­de lichaams­olie is de per­fec­te reme­die om te ont­span­nen aan het ein­de van een lan­ge dag. Gevuld met essen­ti­ë­le oli­ën die emo­ties hel­pen kal­me­ren en het lichaam ont­span­nen, ter­wijl ze de voor­de­len bie­den van rij­ke voe­dings­stof­fen, anti­oxi­dan­ten en voch­tin­bren­gen­de ingrediënten.

• Ultra voe­den­de lichaamsolie
• Diep ont­span­nen­de ethe­ri­sche oli­ën die de geest kal­me­ren en het lichaam ontspannen
• Inten­sief hydraterend
• Rijk aan voe­dings­stof­fen en antioxidanten

Inhoud: 30ml of 100ml
Merk:
 Shan­ka­ra Naturals
Bewaar advies: Bescher­men tegen zon­licht en warmte