Ener­gi­zing Body Oil (Revi­ving)

Ener­gi­zing Body Oil (Revi­ving)

21,0053,00

Deze lichaams­olie is ont­wor­pen om op natuur­lij­ke wij­ze het even­wicht in het lichaam te her­stel­len. Kun­stig gese­lec­teer­de essen­ti­ë­le oli­ën zul­len het lichaam ver­hef­fen, acti­ve­ren en het lichaam van ver­moeid­heid of lethar­gie bevrijden.

• Natuur­lijk balan­ce­ren­de lichaamsolie
• Zeer effec­tie­ve mix van essen­ti­ë­le oli­ën die opbeu­ren en ener­gie geven
• Pakt lethar­gie en ver­moeid­heid aan
• Sti­mu­le­rend en ontgiftend
• Gebrui­ken als voch­tin­bren­gen­de crè­me, mas­sa­ge­o­lie en badolie
• Rijk aan voe­dings­stof­fen en antioxidanten

Inhoud: 30ml of 100ml
Merk:
 Shan­ka­ra Naturals
Bewaar advies: Bescher­men tegen zon­licht en warmte