Foot Care Mas­sa­ge Olie

Foot Care Mas­sa­ge Olie

9,90

Een zorg­vul­dig samen­ge­stel­de berei­ding van koud­ge­pers­te draag­o­li­ën met een spe­ci­fie­ke syn­er­gie van ethe­ri­sche oli­ën. Geschikt voor de dage­lijk­se ver­zor­ging van de voeten.

Syn­er­gie met krach­ti­ge ethe­ri­sche oli­ën die warm­te toe­voe­gen aan de voe­ten en dus ook aan het hele lichaam, voor­komt dro­ge huid en voet­schim­mel. Door de uit­ge­ba­lan­ceer­de samen­stel­ling van plant­aar­di­ge oli­ën is deze berei­ding geschikt voor de dage­lijk­se ver­zor­ging van de voeten.

Inhoud: 50 ml
Merk: Osha­dhi
Bewaar advies:
Bescher­men tegen zon­licht en warmte

Op voor­raad