Hima­laya mag­ne­si­um body lotion

Hima­laya mag­ne­si­um body lotion

19,85

Pro­duct­om­schrij­ving

Hima­laya mag­ne­si­um body loti­on Skin­Ca­re Sen­si­ti­ve, voor de gevoe­li­ge en dro­ge huid.
Hima­laya mag­ne­si­um body loti­on com­bi­neert de heil­za­me wer­king van 33% zui­ve­re onge­raf­fi­neer­de mag­ne­si­um­olie met voe­den­de en ver­zach­ten­de bio­lo­gi­sche ingrediënten.

Vol­gens Eco­Li­fe richt­lij­nen eco­lo­gisch gewon­nen en gepro­du­ceer­de magnesiumchloride.

Meer infor­ma­tie

Hima­laya Skin­Ca­re Sen­si­ti­ve met mag­ne­si­um is een nieu­we lijn van huid­ver­zor­ging pro­duc­ten die onze huid per­fect ver­zorgt.
De basis van Hima­laya Skin­Ca­re zijn plant­aar­di­ge ingre­di­ën­ten en zui­ve­re onge­raf­fi­neer­de Hima­laya mag­ne­si­um­olie zoals je die van ons gewend bent.

Hima­laya mag­ne­si­um body loti­on (bio­lo­gisch).
Een heel fij­ne bio­lo­gi­sche Sen­si­ti­ve body loti­on. Com­bi­neert de heil­za­me wer­king van 33% zui­ve­re onge­raf­fi­neer­de mag­ne­si­um­olie met voe­den­de en ver­zach­ten­de bio­lo­gi­sche ingre­di­ën­ten. Bevat Kokos­olie*, Zon­ne­bloem­olie*, Abri­ko­zen­pitolie*, Shea but­ter* en Aloë Vera*.
* Bio­lo­gisch geteeld en SA Orga­nic gecer­ti­fi­ceerd. Spe­ci­aal ont­wik­keld voor de gevoe­li­ge en dro­ge huid.
1 ml. bevat 35 mg zui­ve­re magnesium.

Hima­laya mag­ne­si­um is NATRIUM ARM. Dus ook geschikt voor men­sen met een zout­arm dieet.

Heb je een vraag over een spe­ci­fie­ke klacht of toe­pas­sing, vraag dan je the­ra­peut of behan­de­laar.
Onder­staan­de gezond­heids­claims m.b.t. mag­ne­si­um zijn goed­ge­keurd door de EFSA.

 • Draagt bij aan een nor­ma­le energiehuishouding.
 • Draagt bij tot de instand­hou­ding van nor­ma­le botten.
 • Draagt bij aan een nor­ma­le celdeling.
 • Speelt een rol bij het opbou­wen van lichaamseiwit.
 • Helpt bij het hand­ha­ven van de nor­ma­le balans in de water- en mine­ra­len­huis­hou­ding van het lichaam.
 • Acti­veert je natuur­lij­ke ener­gie in het lichaam.
 • Draagt bij aan een sterk gebit.
 • Draagt bij aan een hel­de­re geest.
 • Draagt bij aan een nor­ma­le spierwerking.
 • Helpt bij vermoeidheid/moeheid.
 • Speelt een belang­rij­ke rol in het func­ti­o­ne­ren van zenuwen.

Bevat geen SLS, SLES, para­be­nen, PEG vrij, Glu­ten­vrij, Petro­le­um (vase­li­ne) vrij, dier­proef­vrij en geschikt voor vega­nis­ten en vege­ta­ri­ërs.
Ver­pakt in PBA vrije flesjes.

Aller­gie infor­ma­tie: Dit pro­duct bevat geen beken­de aller­ge­nen.
Inhoud: 200 ml.
Ingre­di­ën­ten: Aqua, Mag­ne­si­um­chlo­ri­de, Cocos Nuci­fe­ra, Heli­an­thus Annuus, Cete­a­ryl Alco­hol, Coco-Glu­co­si­de, Buty­rosper­mum Par­kii, Phe­noxy­et­ha­nol, Xan­than Gum, Pru­nus Arme­nia­ca, Aloe Bar­ba­den­sis, Citric Acid, Tocophe­rol, Lac­tic Acid, Ben­zoic Acid, Dehy­dro­a­ce­tic Acid.
Ver­pak­king: BPA vrij.
Bewaar­ad­vies: Bui­ten bereik van jon­ge kin­de­ren bewa­ren. Afge­slo­ten en droog bewa­ren.
Waar­schu­wing: De aan­be­vo­len dag­do­se­ring zon­der advies van een behan­de­laar of the­ra­peut niet overschrijden.

Gebruik bin­nen 12 maan­den na opening.

Hoe te gebruiken?

Gebruik en toe­pas­sing: Naar behoef­te. Geschikt voor gebruik over het hele lichaam. Mas­seer Mag­ne­si­um Body loti­on in opeen scho­ne, dro­ge huid. Voor het bes­te resul­taat, gebruik na een bad of dou­che. Ver­mijd con­tact met ogen. Niet gebrui­ken op een bescha­dig­de huid. 

Gebruik bin­nen 12 maan­den na opening.

Op voor­raad