PRECIOUS HERBS

PRECIOUS HERBS

13,30

Speel­se en aan­ge­naam samen­stel­ling voor een ont­span­nen­de mas­sa­ge. Door de uit­ge­ba­lan­ceer­de samen­stel­ling van plant­aar­di­ge oli­ën is dit tege­lijk een ver­fijn­de lichaamsolie.

Een zorg­vul­dig samen­ge­stel­de berei­ding van koud­ge­pers­te draag­o­li­ën met een spe­ci­fie­ke syn­er­gie van ethe­ri­sche oli­ën. Geschikt voor de dage­lijk­se huid­ver­zor­ging en voor massages. Speel­se en aan­ge­naam samen­stel­ling voor een ont­span­nen­de mas­sa­ge. Door de uit­ge­ba­lan­ceer­de samen­stel­ling van plant­aar­di­ge oli­ën is dit tege­lijk een ver­fijn­de lichaams­olie. Ook geschikt voor hem en haar.

Inhoud: 100 ml
Merk: Osha­dhi
Beweer advies: 
Bescher­men tegen zon­licht en warmte.

Op voor­raad