Cel­lu­li­te Sup­port Oil

Cel­lu­li­te Sup­port Oil

63,00

Een cel­lu­li­tus bestrij­den­de olie, met actie­ve essen­tie­le olien in een krach­ti­ge krui­den­olie basis. Om je huid te ver­ster­ken en te sti­mu­le­ren afval­stof­fen te ver­wij­de­ren. Gebruik voor een opti­maal resul­taat de Cel­lu­li­te Sup­port Oil in com­bi­na­tie met de Cel­lu­li­te Sup­port Acti­va­tor.

  • Actie­ve body olie met essen­tie­le olien om de afvoer van afval­stof­fen te sti­mu­le­ren en je huid te versterken.
  • Onder­steunt het rei­ni­gings­pro­ces van het lichaam op een natuur­lij­ke manier.
  • Voe­den­de ingre­dien­ten hel­pen de huid glad aan te voe­len en er glad uit te zien

Inhoud: 100 ml
Merk: Shan­ka­ra Naturals