Sweet Amond Oil Organic

Sweet Amond Oil Organic

7,3014,50

Zoe­te Aman­del­olie is een van de bekend­ste plant­aar­di­ge oli­ën die wordt gebruikt in de aro­ma­the­ra­pie. Het is een goe­de bron van vita­mi­ne E en ande­re heil­za­me ver­bin­din­gen die de huid hel­pen kal­me­ren en voeden.

Het is voor­al nut­tig bij het vor­men van een bescher­men­de bar­ri­è­re tegen vocht­ver­lies. Zoe­te Aman­del­olie Bio­lo­gisch is waar­schijn­lijk de meest gebruik­te dra­ge­r­olie in aro­ma­the­ra­pie­mas­sa­ge. Het heeft een goe­de slip en past bij de mees­te huidtypes.
Dit is een pure natuur­lij­ke the­ra­peu­ti­sche kwa­li­teit food-gra­de draag­o­lie uit Span­je. Veel dra­ge­r­oli­ën heb­ben een aan­zien­lijk voor­deel voor het behoud van een gezon­de en jeug­di­ge huid.

Inhoud: 30ml of 100 ml
Merk: Shan­ka­ra Naturals