Tarie­ven

Prijs­lijst

Tij­dens onze massages gebrui­ken we natuur­lij­ke oliën.

Nieu­we Cli­ën­ten mas­sa­ge + inta­ke (75 minuten) € 50,-
Ontspannings­massage
Deel­be­han­de­ling (30 min) € 30,-
Stan­daard­be­han­de­ling (60 min) € 50,-
Com­ple­te behan­de­ling (90 min) € 75,-
Sport­mas­sa­ge
Deel­be­han­de­ling (30 min) € 30,-
Stan­daard­be­han­de­ling (60 min) € 50,-
Medi­cal taping
Na mas­sa­ge € 10,-
Zon­der massage € 15,-
Trans­der­ma­le massagetherapie
Ontspannings­massage + Mag­ne­si­um
Een duur van 90 min
€ 70,-
Sport­mas­sa­ge + Mag­ne­si­um
Een duur van 90 min
€ 70,-
Kruidenstempel­massage
Stan­daard­be­han­de­ling (60 min)
Dit is inclu­sief kruidenstempels
€ 60,-
Kin­der­mas­sa­ge
60 minu­ten € 40,-
Stoel­mas­sa­ge Shiatsu 
20 minu­ten, p.p. € 20,-
Stoel­mas­sa­ge Shi­at­su op locatie
Vraag naar de voor­waar­den, Indi­vi­du­eel maat­werk
Tijds­duur 20 minuten

 

Cup­ping massage 
Deel­be­han­de­ling (30 min) € 30,-
Stan­daard­be­han­de­ling (60 min) € 50,-
Hots­to­ne massage
Deel­be­han­de­ling (30 min) € 30,-
Stan­daard­be­han­de­ling (60 min) € 50,-
Com­ple­te behan­de­ling (90 min) € 75,-
Manu­e­le lymfedrainage
Deel­be­han­de­ling (30 min) € 25,-
Stan­daard­be­han­de­ling (60 min) € 45,-
Voet­ref­ex­mas­sa­ge
Stan­daard­be­han­de­ling (60 min) € 50,-
Tui-na mas­sa­ge
Deel­be­han­de­ling (30 min) € 25,-
Stan­daard­be­han­de­ling (60 min) € 45,-
Com­ple­te behan­de­ling (90 min) € 70,-
Zwan­ger­schaps­mas­sa­ge

Inta­ke + Behan­de­ling (75 min)

Bij de eer­ste afspraak

€ 60,-
Stan­daard­be­han­de­ling (60 min) € 50,-
Strip­pen­kaart met 5 Stan­daard­be­han­de­ling (60 min) Deze is een jaar gel­dig dus ook na de zwan­ger­schap om je lichaam helen maal te her­stel­len en te verwennen. € 200,-

 

Beta­ling

Beta­len kan tij­dens het boe­ken van mas­sa­ge. Of indien gewenst door mid­del van con­tan­ten, Tik­kie of per bank­over­schrij­ving.
De gere­ser­veer­de tijd voor een behan­de­ling (wel­ke niet ten­min­ste 24 uur van tevo­ren is gean­nu­leerd) wordt in reke­ning gebracht.

Wilt u een afspraak maken?

Wilt u een afspraak maken voor een van onze massages dat kan via: tele­foon: 06 10 90 34 06 of via onder­staan­de button.

Strip­pen­kaart


Strip­pen­kaart voor 5 (sport/ontspanning) massages

5 x 60 min € 200,-
5 x 90 min € 300,-

Deze strip­pen­kaart is 1 jaar gel­dig na uit­gif­ten. En is alleen voor sport/ontspanningsmassage beschik­baar. Is niet inwis­sel­baar tegen con­tant geld.

Op zoek naar een leuk cadeau?

Op zoek naar de leuk­ste Cadeau­bon voor Sint, Kerst, een ver­jaar­dag of Bruid en of brui­de­gom? Een Cadeau­bon van Mas­sa­ge­sa­lon Uden is altijd het per­fec­te cadeau! Meer info over onze cadeaubon