Tarie­ven

Prijs­lijst

Intro­duc­tie­mas­sa­ge + inta­ke (60 minu­ten) € 35,-
Stan­daard
oli­ën
Natuur­lij­ke
oli­ën
Ontspannings­massage
Deel­be­han­de­ling (30 min) € 25,- € 30,-
Stan­daard­be­han­de­ling (60 min) € 45,- € 50,-
Com­ple­te behan­de­ling (90 min) € 70,- € 75,-
Sport­mas­sa­ge
Deel­be­han­de­ling (30 min) € 25,- € 30,-
Stan­daard­be­han­de­ling (60 min) € 45,- € 50,-
Medi­cal taping
Na mas­sa­ge € 10,-
Zon­der mas­sa­ge € 15,-
Trans­der­ma­le massage­therapie
Com­plet behan­de­ling
Een duur van 30 min
€ 25,-
Com­bi­voor­deel
Ontspannings­massage + Trans­der­ma­le
Een duur van 90 min
€ 60,-
Sport­mas­sa­ge + Trans­der­ma­le
Een duur van 90 min
€ 60,-
Kruidenstempel­massage
Stan­daard­be­han­de­ling (60 min)
Dit is inclu­sief krui­den­stem­pels
€ 60,-
Kin­der­mas­sa­ge
60 minu­ten € 40,-
Stan­daard
oli­ën
Natuur­lij­ke
oli­ën
Cup­ping mas­sa­ge
Deel­be­han­de­ling (30 min) € 30,- € 35,-
Stan­daard­be­han­de­ling (60 min) € 50,- € 55,-
Hots­to­ne mas­sa­ge
Deel­be­han­de­ling (30 min) € 30,-  
Stan­daard­be­han­de­ling (60 min) € 50,-  
Manu­e­le lym­fe­drai­na­ge
Deel­be­han­de­ling (30 min) € 25,-  
Stan­daard­be­han­de­ling (60 min) € 45,-  
Voet­ref­ex­mas­sa­ge
Stan­daard­be­han­de­ling (60 min) € 45,-  
Tui-na mas­sa­ge
Deel­be­han­de­ling (30 min) € 25,-  
Stan­daard­be­han­de­ling (60 min) € 45,-  
Com­ple­te behan­de­ling (90 min) € 70,-  
Zwan­ger­schaps­mas­sa­ge

Inta­ke + Behan­de­ling (75 min)

Bij de eer­ste afspraak

€ 45,- € 50,-
Stan­daard­be­han­de­ling (60 min) € 45,- € 50,-
Of een strip­pen­kaart met 5 Stan­daard­be­han­de­ling (60 min) Deze is een jaar gel­dig dus ook na de zwan­ger­schap om je lichaam helen maal te her­stel­len en te ver­wen­nen. € 180,- € 200,-

 

Beta­ling uit­slui­tend con­tant!
De gere­ser­veer­de tijd voor een behan­de­ling (wel­ke niet ten­min­ste 24 uur van tevo­ren is gean­nu­leerd) wordt in reke­ning gebracht.

Wilt u een afspraak maken?

Wilt u een afspraak maken voor een van onze massages dat kan via: tele­foon: 06 10 90 34 06 of via onder­staan­de but­ton.

Strip­pen­kaart


Strip­pen­kaart voor 5 (sport/ontspanning) massages

Stan­daard oli­ën Natuur­lij­ke oli­ën
5 x 60 min € 180,- € 200,-
5 x 90 min € 280,- € 300,-

Deze strip­pen­kaart is 1 jaar gel­dig na uit­gif­ten. En is alleen voor sport/ontspanningsmassage beschik­baar. Is niet inwis­sel­baar tegen con­tant geld.

Op zoek naar een leuk cadeau?

Op zoek naar de leuk­ste Cadeau­bon voor Sint, Kerst, een ver­jaar­dag of Bruid en of brui­de­gom? Een Cadeau­bon van Mas­sa­ge­sa­lon Uden is altijd het per­fec­te cadeau!