Tarie­ven

Prijs­lijst

Tij­dens onze massages gebrui­ken we natuur­lij­ke oliën.

Nieu­we Cli­ën­ten mas­sa­ge + inta­ke (75 minuten) € 50,-

Beta­ling

Beta­len kan tij­dens het boe­ken van mas­sa­ge. Of indien gewenst door mid­del van con­tan­ten, Tik­kie of per bank­over­schrij­ving.
De gere­ser­veer­de tijd voor een behan­de­ling (wel­ke niet ten­min­ste 24 uur van tevo­ren is gean­nu­leerd) wordt in reke­ning gebracht.

Wilt u een afspraak maken?

Wilt u een afspraak maken voor een van onze massages dat kan via: tele­foon: 06 10 90 34 06 of via onder­staan­de button.

Strip­pen­kaart


Strip­pen­kaart voor massages

5 x 60 min € 225,-
10 x 60 min € 425,-
5 x 90 min € 350,-

Deze strip­pen­kaart is 1 jaar gel­dig na uit­gif­ten. Is niet inwis­sel­baar tegen con­tant geld.

Op zoek naar een leuk cadeau?

Op zoek naar de leuk­ste Cadeau­bon voor Sint, Kerst, een ver­jaar­dag of Bruid en of brui­de­gom? Een Cadeau­bon van Mas­sa­ge­sa­lon Uden is altijd het per­fec­te cadeau! Meer info over onze cadeaubon