Kruidenstempel­massage

War­me bui­dels
gevuld met kruiden

De kruidenstempel­massage wordt gege­ven met krui­den­stem­pels van 45–50 gra­den Cel­si­us. Deze krui­den­stem­pels zijn war­me bui­dels gevuld met krui­den, wel­ke rei­ni­gen­de, acti­ve­ren­de en ont­span­nen­de eigen­schap­pen bezit­ten. Het doel van deze mas­sa­ge is om met behulp van de warm­te, de olie en de extrac­ten van de krui­den, diep in het lichaam door te drin­gen om zo blok­ka­des vrij te maken, het lichaam te zui­ve­ren en de ener­gie weer beter te laten stro­men. De helen­de en ont­span­nen­de effec­ten van de krui­den drin­gen diep in het weef­sel door, zelfs tot in de orga­nen. Hier­door zet­ten je bloed­va­ten uit en word je huid beter door­bloedt. Gedu­ren­de de mas­sa­ge wor­den de scha­de­lij­ke stof­fen afge­voerd. Je lichaam wordt dan gesti­mu­leerd om te wer­ken. Het is een mas­sa­ge vol ont­span­ning, een moment voor jezelf. 

Krui­den­stem­pel mas­sa­ge 60 minuten € 60,- + € 25,- aan stempels

Tij­dens onze massages gebrui­ken wij uit­slui­tend 100% natuur­lij­ke oliën.

Geef deze mas­sa­ge cadeau met de cadeaubon!

Op zoek naar een leuk en ori­gi­neel cadeau? Een Cadeau­bon van Mas­sa­ge­sa­lon Uden is altijd het per­fec­te cadeau! Meer infor­ma­tie

Ontspannings­massage

Dage­lijks stress in je lichaam?
Hoe fijn kan het zijn om even lek­ker te ontspannen.

Sport­mas­sa­ge

Een sport­mas­sa­ge is een mas­sa­ge die gericht is op het sti­mu­le­ren van de door­bloe­ding van de spieren.

Trans­der­ma­le massagetherapie

Dub­be­le ont­span­ning voor je huid, geest en spie­ren! Mag­ne­si­um­olie massage.

Medi­cal Taping 

In de jaren zeven­tig werd de basis voor het Medi­cal Taping Con­cept gelegd in Japan en Korea.

Cup­ping massage

Een Chi­ne­se mas­sa­ge om hard­nek­ki­ge, plaat­se­lij­ke pijn- en ener­gie­ver­sto­rin­gen te behandelen.

Hots­to­ne massage

Een unie­ke massage­therapie, waar­bij gemas­seerd wordt met war­me vul­ka­ni­sche stenen.

Manu­e­le lymfedrainage

Een tech­niek met een zach­te pom­pen­de bewe­ging, de vocht­op­na­me door de lym­fe­va­ten te stimuleren.

Tui-na mas­sa­ge

Richt zich op het beïn­vloe­den en in balans bren­gen van de ener­gie in ons lichaam.

Ayur­ve­di­sche massage

De mas­sa­ge brengt het hele lichaam in balans.

Shi­at­su massage

Sti­mu­le­ren het zelf­he­lend ver­mo­gen van het men­se­lijk lichaam

Voet­re­flex­mas­sa­ge

Een voet­re­flex­mas­sa­ge kan een diep ont­span­nen­de the­ra­pie zijn voor jong en oud.

Bind­weef­sel­mas­sa­ge

Ver­be­ter het her­stel­ver­mo­gen van de huid.

Zwan­ger­schaps­mas­sa­ge

Bij een zwan­ger­schap is het extra belang­rijk om goed voor jezelf te zorgen.

Kin­der­mas­sa­ge

Een kin­der­mas­sa­ge kan zeer behulp­zaam zijn bij ont­span­ning en kalmering.

Stoel­mas­sa­ge Shiatsu

Kor­te ont­span­nen­de en acti­ve­ren­de druk­punt­mas­sa­ge ter pre­ven­tie en behan­de­ling van klachten.